Hållbarhet

Hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat.

Nords gruppen levererar rostfria produkter av hög kvalitet med lång livslängd vilket ger våra kunder säkra, stabila och effektiva processer. Vår produkt är rostfri och således cirkulär.

Vi har sedan starten 1904 eftersträvat att skapa en trygg arbetsplats där människor trivs och kan utvecklas. Vi är noggranna med val av kemikalier och energilösningar utifrån miljöpåverkan och har kommit långt med att reducera både CO2 och engångsplast.
Vi är ISO 14001 certifierade sedan 2002 och har kontinuerligt vidtagit förbättrande åtgärder.

2021 breddade vi vår syn på hållbarhet genom att involvera våra ägare, anställda, kunder, leverantörer och samhället i kring oss. Läs mer om våra resultat och vårt fokus framåt nedan.

Våra hållbarhetsmål inom sex fokusområden

Hälsa & Välmående
På Nords har vi en säker arbetsmiljö utan arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Våra anställda är hälsosamma och trivs på arbetet!
0 olyckor, Sjukfrånvaro <3%.

Reducera egna CO2-utsläpp
Vi skall vara klimatnautrala inom vår egen verksamhet (scope 1 & 2).
CO2e = 0 år 2024.

Reducera utsläpp från transporter
Vi skall reducera CO2 utsläppen från transporter, resor och arbetspendling (scope 3).

Minimera & återvinn avfall
Vi skall minimera avfallet från vår verksamhet och optimera återvinning och råmaterial utbyte ”Right from the start”.

Integrerat hållbarhetsarbete
Nords skall ha ett certifierat integrerat hållbarhetsarbete via engagerade och stolta medarbetare.

Cirkularitet
Vi utforskar möjligheter att öka vår cirkularitet och agerar för att göra det enklare för våra kunder att återanvända och återvinna våra produkter och material.

ÅTGÄRDER HITTILLS (PDCA)

CO2 REDUKTION SCOPE 1&2

Klicka på bilderna för att se dem större.