Certifikat

Vi är certifierade enligt:

  • SS-EN ISO 9001, standard för kvalitetsledningssystem och SS-EN ISO 14001, standard för miljöledningssystem, godkänd av TÜV Nord e.V.
  • Vi tillverkar produkter enligt PED 2014/68/EU och har ett kvalitetssystem för tillverkning av tryckkärlsprodukter och komponenter, godkänd av TÜV Nord e.V.
  • Vi är certifierad enligt AD2000-W0, godkänd av TÜV Nord e.V.
  • Våra produkter uppfyller kraven på det europeiska direktivet 2015/863 EU (RoHS III)
  • Vi följer föreskrifterna från Reach (1907/2006/EC)