2 maj, 2018

Legosvarvning och fräsning

Legosvarvning och fräsning efter era behov

Vår maskinpark, i kombination med vårt CAD-system, ger förutsättningar för oss att tillverka inte bara standardartiklar utan även specialartiklar enligt kundernas krav och önskemål.

Vi har lång erfarenhet av legosvarvning och fräsning av produkter i specialstål, till exempel 904L, 254SMO, duplex och super-duplex. Vår kundbas för specialartiklar är världsomspännande.

Vi ser fram emot att få en förfrågan från er.

Klicka här för katalog >>