15 juni 2018

Policy

Policy

Säkerhet, Hälsa, Miljö och Kvalitet

Vår verksamhet ska kännetecknas av en säker arbetsmiljö där säkerheten för våra medarbetare alltid prioriteras.

Processerna för tillverkning av våra rördelar och värmeväxlare ska ske på ett så resurseffektivt sätt som möjligt, med minsta möjliga påverkan av miljön samt med gällande lagstiftning som ett minimikrav.

Vidare ska framställande och leveranser av våra produkter alltid minst uppfylla kundens förväntningar gällande kvalitet, utförande och ledtider.

Vi ska alltid sätta mål på våra viktigaste processparametrar och dessa ska kontinuerligt mätas och följas upp.

Vårt arbetssätt ska präglas av en vilja att ständigt förbättras.

Vårt ledningssystem ska vara dokumenterat och implementerat i hela organisationen och även omfatta externa entreprenörer som utför tjänster i vår verksamhet.

Ledningssystemet ska uppfylla kraven i och vara certifierat i enlighet med internationella standarder, ISO 9001 och ISO 14001.

Vi kommunicerar öppet våra betydande miljö-, arbetsmiljö-, och kvalitetsaspekter.

By continuing to use this site you agree to the use of cookies. more information

Cookies Information about cookies Under Swedish law, visitors to a website if the website uses "cookies" or cakes. Cookies are small text files that can be used to store information while navigating on our page, or between visits and to enable special functionality of the site. Below you will find information on how we use this technology and what we use the information. Some are used by our publishing CoreCMS and another used by Google Analytics to help us to collect web statistics. CoreCMS cookies A cookie is used to remember if you choose to display mobile-enabled page or vice versa for you to come back to the same look the next time you surf to us. Another used to remember that you accept cookies, so you do not see the box each time. Since this is linked to a particular browser on a particular computer, then the system will not remember your selection if you change your computer, phone, or use a annnan browser. Then you have to accept again. Session cookie What's the variety and how can I identify it? It is a so called session cookie or temporary cookie, which means that when you close the browser disappears (unlike "regular" cookies that are stored as a text file on your computer). The cookie is called "ASP.NET_SessionId" and contains only the data which can for example look like this: "ah3hkjf4jfa4mvn3czxp". What is it used for? It is only used for web application server to keep track of information requests belong to which clients. We save thus any sensitive or personal information whatsoever. Google Analytics cookie Google Analytics is a free service that helps to gather statistics on website. This service we use to better understand your visitors and help us to understand where bottlenecks or error pages on the page. This helps us for improvement in our website and to develop it in the right riktning.Vad used for? • it ensures that a page hit is registered • it parses the link to gather your campaign information • it updates visitor. How can I prevent cookies from being saved on my computer? Do not you want to accept cookies your browser can be set to automatically deny the storage of cookies or are informed every time a website asks to store a cookie. Through the web browser, previously stored cookies erase appears Internet Explorer, you can change this setting by going up into the top menu, under 'Tools -> Internet Options "or" Tools - Internet Options "if you have an English language browser. Under the tab "privacy" is a slider that shows what level of security you have selected. By default is this slider to the "Medium". If you raise this level of security, Internet Explorer will be less inclined to accept cookies, notify you when a site is using cookies or completely block users to employ them. If you use another browser, or looking for more information on how to change your security settings, please see the browser's help pages.

Close