Rörklammer

Fördelar med vara klammer R-171

• Viktbesparing mot DIN 3567 cirka 80%.

• Hög styrka tack vare förstyvningsrillan.

• Förenklad svetsprocess för konsoler och fästen genom den plana svetsytan

• Olika monteringsalternativ.

Klicka här för katalog >>