Gängrördelar

Alla tillverkade standardprodukter är godkända av ett anmält organ för det europeiska tryckkärlsdirektivet PED 2014/68/EU och är TÜV-certifierade enligt AD 2000 Merkblatt W0. Detta gör det möjligt att använda dessa produkter i applikationer enligt kategori IV i PED-direktivet.

Alla produkter i tabellerna med konstruktionstryck är beräknade enligt EN 13480-3.

Teknisk information

• Fördel: Gängade rördelar tillverkas av rör och stänger för högsta kvalitet.

• Användningsområde: Överallt där du behöver en pålitlig och säker röranslutning.

• Beräkningar: EN 13480 – Industriella rörledningar av metalliska material har använts för beräkningar av trycket.

• Material: Se respektive datablad för stålsorter. Andra stålsorter kan erbjudas på begäran.

Gängor

Whitworth-gängor
Gängade rördelar har Whitworth-rörgängor (BSP) som standard:

– Utvändiga gängor, koniska enligt ISO 7/1

– Utvändiga gängor, parallella enligt ISO 228/1

– Invändiga gängor, parallella enligt ISO 228/1

– Invändiga gängor, koniska enligt ISO 7/1

NPT-gängor

Rördelar med NPT-gängor (American Standard National Pipe Thread) finns tillgängliga på begäran. Vissa artiklar – muffar, sexkants- och svetsnipplar – finns att tillgå direkt från lager.

Gängbeteckningar

Rörgängor och deras beteckningar.

Rörgängor för trycktäta förband med tätning mellan gängorna.

Rp = Cylindrisk invändig gänga ISO 7/1 – Rp 1½”
Rc = Konisk invändig gänga ISO 7/1 – Rc 1½”
R = Konisk utvändig gänga ISO 7/1 – R 1½”
Rörgängor för trycktäta förband med tätning utanför gängorna.

G = Cylindrisk invändig gänga ISO 228/1 – G1½”
G…A = Cylindrisk utvändig gänga ISO 228/1 – G1½”A
G…B = Cylindrisk utvändig gänga ISO 228/1 – G1½”B
ISO 228/2 behandlar kontroll av dessa gängor.

Klicka här för katalog >>

Se fler kategorier

Våra produkter